V RÁMCI LOGISTIKY
ZABEZPEČÍME NASLEDOVNÉ

1. Oblečenie zamestnancov

  • je zabezpečené podľa aktuálnych klientov požiadaviek klienta
  • základné pracovné oblečenie tvorí na mieru šitý odev s označením loga firmy

2. Výzbroj a výstroj

  • sa určuje podľa úrovne analyzovaného rizika

3. Spojenie

  • mobilné telefóny
  • prenosné rádiostanice

4. Doprava

  • vozidlá, osobné motorové vozidlá podľa aktuálnej potreby

Služby

strazna sluzby

Strážna služba

Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce, alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom

strazna sluzby

Detektívna služba

Hľadanie osoby, hľadanie majetku, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom

strazna sluzby

Výstroj a výzbroj

Akceptujeme požiadavky klienta vychádzajúc zo špeciálnej zvláštnosti chráneného objektu alebo objednanej činnosti