ADRESA

ES Security. 
Šusteková 45.                              Poštová adresa : Šusteková 21, 851 01 Bratislava 
851 01 Bratislava

tel: 0944 041 140

email: jan.sabol@esssbs.sk; info@esssbs.sk, ess.sbs@gmail.com, ess.sbs.cz@gmail.com

* povinné položky

Služby

strazna sluzby

Strážna služba

Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce, alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom

strazna sluzby

Detektívna služba

Hľadanie osoby, hľadanie majetku, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom

strazna sluzby

Výstroj a výzbroj

Akceptujeme požiadavky klienta vychádzajúc zo špeciálnej zvláštnosti chráneného objektu alebo objednanej činnosti