Exclusive
Security system

Informácie o spoločnosti

Bezpečnostná agentúra EXCLUSIVE SECURITY SYSTEM s.r.o. poskytuje riešenie bezpečnostnej problematiky komplexne. Z toho vyplýva i prísny výber pracovníkov, ktorí musia pred prijatím spĺňať určité kritéria.

Okrem základných kritérií, minimálny vek 20 rokov, zdravotná spôsobilosť trestná bezúhonnosť, absolvovanie kurzu odbornej spôsobilosti, je to i zodpovedajúca fyzická a odborná zdatnosť, kondícia, oprávnenie k vedeniu motorových vozidiel a držanie zbrane k výkonu povolania.

Služby

strazna sluzby

Strážna služba

Ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce, alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom

strazna sluzby

Detektívna služba

Hľadanie osoby, hľadanie majetku, získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom

strazna sluzby

Výstroj a výzbroj

Akceptujeme požiadavky klienta vychádzajúc zo špeciálnej zvláštnosti chráneného objektu alebo objednanej činnosti

Ochrana

Výkon služby príslušníkov strážnej služby je organizovaný skúsenými pracovníkmi bezpečnostnej služby s praxou v bezpečnostných zložkách. Rámci uzatvorenej zmluvy, garantuje bezpečnostná agentúra služby v rozsahu dohodnutých činností. Spoločnosť je poistená na škody, ktoré môžu vzniknúť z predmetu činnosti.

Dovoľujeme si Vám ponúknuť naše služby v oblasti v oblasti fyzickej ochrany osôb a majetku. Bezpečnostná agentúra"ESS" EXCLUSIVE SECURITY SYSTEM s.r.o. zabezpečuje ochranu objektov rôzneho charakteru strážnou službou podľa požiadavky objednávateľa. Stráženie objektov je vykonávané na vysokej profesionálnej úrovni.